Skład Rady Rodziców:
1. Paweł Schoennagel- przewodniczący
2. Kamila Tarasiuk – skarbnik
3. Beata Waliszewska- sekretarz
 

Numer konta do wpłat BZ WBK:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.

Kontakt do Rady Rodziców: radarodzicow.przedszkolemis@gmail.com