Bardzo gorące i z serca płynące
p o d z i ę k o w a n i a
dla Przedszkola nr 49 " MIŚ " w Gdańsku za przyłączenie się do akcji "Serce dla Medyka ".
Szczególne podziękowania składamy Pani Magdalenie Ostrowskiej i wszystkim dzieciom , które swoimi pracami wywołały uśmiech na naszych twarzach :)
Przepiękne prace , które wykonały dzieci wraz z Rodzicami zdobią ściany Oddziału Ratunkowego szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Zaspie i dodają nam sił do dalszej walki w tym trudnym okresie. Są " słowami " wsparcia i otuchy , które bardzo wiele dla nas znaczą oraz zagrzewają do wzmożonego wysiłku.
Ogromne d z i ę k u j e m y od nas dla Was !!!


Pracownicy SOR
Szpital - Zaspa