Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców - Adam Szewczak
  2. Skarbnik - Aleksandra Palicka
  3. Sekretarz - Joanna Makarewicz

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowmis49@gmail.com

Numer konta do wpłat Santander Bank:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.