Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodnicząca Rady Rodziców - Olga Klokova 
  2. Skarbnik - Anna Wójcik
  3. Sekretarz - Katarzyna De Wit

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowmis49@gmail.com

Numer konta do wpłat Santander Bank:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.