Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący Rady Rodziców - Maciej Lachowicz
  2. Skarbnik - Karolina Głębicka
  3. Sekretarz - Natalia Żukowska

Adres e-mail Rady Rodziców: radarodzicowmis@op.pl

Numer konta do wpłat Santander Bank:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.