Skład Rady Rodziców:

1. Patryk Makarewicz – przewodniczący
2. Marta Wilde – skarbnik
3. Katarzyna Majewska- sekretarz


 

Numer konta do wpłat Santander Bank:
60 1090 1098 0000 0001 3360 9884
wpłaty tytułem: “Dobrowolna darowizna na cele statutowe przedszkola”.