Przedszkole nr 49 MIŚ w Gdańsku, jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

"Kiedy śmieje sie dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak