Przedszkole nr 49 MIŚ
ul. Śląska 35A
80-379 Gdańsk
Dane kontaktowe:
Telefon: 058 553-30-22
E–mail: sekretariat@p49.edu.gdansk.pl

www.p49.edu.gdansk.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: PRZEDSZKOLE NR 49 W GDAŃSKU (7421126175)

Inspektor Ochrony Danych

Eliza Łuczkiewicz

Iod.p49@wp.pl