Innowacja pedagogiczna Bliżej Teatru realizowana w Grupie Czerwonej przez Bernadetę Kolerę.