Innowacja pedagogiczna Bliżej Teatru realizowana w Grupie Czerwonej przez Bernadetę Kolerę i Natalię Chmiel.