Zajęcia grafomotoryczne, prace plastyczne jak i konstrukcyjne to nie tylko kształtowanie u dzieci sprawności manualnych, ale także rozwijanie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Zajęcia plastyczne są formą odreagowania napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Przez aktywność twórczą dzieci zdobywają coraz większy zasób wiedzy o świecie, odkrywają różne sposoby działania. Poznają siebie samych – swoje mocne i słabe strony. Dziękujemy Państwu za cały wkład i wspólną pracę, za aktywność i dobre chęci. Zachęcamy wszystkich do działań artystycznych w domu!  Poniżej przedstawiamy dotychczas nadesłane prace przez rodziców z grupy zielonej.