DYREKTOR PRZEDSZKOLA:  Agata Majkowska
ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE
Wydział Rozwoju Społecznego
ul. Kartuska 5
80-138 Gdańsk
NADZÓR PEDAGOGICZNY
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
ul. Wały Jagielońskie 24
80-853 Gdańsk
RADA RODZICÓW kompetencje określa Regulamin Rady Rodziców oraz Statut Przedszkola nr 49 Miś w Gdańsku