Dyrektorem Przedszkola nr 49 „Miś” jest  Agata Majkowska
Dyrektor przedszkola pełni dyżur dla rodziców w każdy czwartek

od 8.00 do 17.00

Przedszkole nr 49 MIŚ

ul. Śląska 35A

80-379 Gdańsk

Dane kontaktowe:

Telefon: 058 553-30-22

 E–mail: przedszkolenr49gda@wp.pl

              sekretariat@PR49.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych
Eliza Łuczkiewicz
adres e-mail- iodo@przedszkole49mis.pl