GODZINY I TERMINY OTWARCIA
Przedszkole działa:
od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6:30 do 17:00.

GRUPA PRZEDSZKOLNA
Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat w ramach 4 oddziałów przedszkolnych.

WYŻYWIENIE
Przedszkole zapewnia 3 posiłki dziennie:
8:30 śniadanie,
10:00 przegryzka
12:00 obiad
14:30 podwieczorek

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców;
Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców (prawnych opiekunów);
Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;
Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;